Namana/Amis/Friends

mercredi 30 novembre 2011

My redeemer lives (Nicole C Mullen)

video


Who taught the sun where to stand in the morning?
And who told the ocean you can only come this far?
And who showed the moon where to hide till evening?
Whose words alone can catch a falling star?Chorus:
Well I know my Redeemer lives
I know my Redeemer lives
All of creation testifies
This life within me cries
I know my Redeemer lives


Ye-e-eah
The very same God
That spins things in orbit
Runs to the weary, the worn and the weak
And the same gentle hands that hold me when I'm broken
They conquered death to bring me victoryNow I know, my Redeemer lives
I know my Redeemer lives
Let all creation testify
Let this life within me cry
I-I-I know my Redeemer


He lives
To take away my shame
And He lives
Forever I'll proclaim
That the payment for my sins
Was the precious life He gave
But now He's alive and
There's an empty grave!


And I know my Redeemer He lives
I know my Redeemer lives
Let all creation testify
Let this life within me cry
I-I-I know my Redeemer


I know my Redeemer lives
*I know my Redeemer lives*


*I know that I know...
He lives
*my Redeemer lives*
*Because He lives I can face tomorrow
He lives
*I know, I know*
He lives
*I spoke with Him this morning!*
He lives
*The tomb is empty*
He lives
*He Lives! I'm going to tell everybody!!*

Iza no nampianatra ny masoandro izay toerana iposahany amin'ny maraina ?
Ary iza no niteny tamin'ny ranomasimbe izay faritra tsy azony hioarana ?
Ary iza no nanoro ny volana izay toerana hiafenany mandra-pihavin'ny hariva?
Tenin'iza irery no afaka mitaty ny fianjeran'ny kintana ?


Fiv:

Eny fantatro fa velona ny Mpanavotro
Fantatro fa velona ny Mpanavotro
Vavolombelon'izany ny zava-boahary rehetra
Ny ao anatiko ao mitomany
Fantatro fa velona ny Mpanavotro


Ye-e-eah
Ilay Andriamanitra 
Zay mampanjary izao rehetra izao
No manampy ireo sasatra,  ireo trotraka ary ireo malemy
Dia ireo tanana malefaka ireo ihany koa no mihazona ahy rehefa kivy aho
Ireo no namolaka ny fahafatesana ka nahatonga ahy ho mpandresy

Ankehitriny dia fantatro fa velona ny Mpanavotro

Fantatro fa velona ny Mpanavotro
Aoka ny zava-boahary rehetra ho vavolombelon'izany
Aoka ny ao anatiko ao hitomany
Fantatro fa ny Mpanavotro...

Velona Izy
Mba hanafa-kenatra ahy
Ary velona Izy
Mandrakizay no hanambarako
Fa ny vidin'ny fahotako
Dia ny ainy sarobidy izay natolony
Nefa ankehitriny dia velona Izy
Ka foana ny fasanaAry fantatro fa velona ny Mpanavotro

Fantatro fa velona ny Mpanavotro
Aoka ny zava-boahary rehetra ho vavolombelon'izany
Aoka ny ao anatiko ao hitomany
Fantatro fa ny Mpanavotro...


Fantatro fa velona ny Mpanavotro
*Fantatro fa velona ny Mpanavotro*

*Fantatro fa fantatro...
Velona Izy
*Velona ny Mpanavotro*
*Saria velona Izy dia afaka miatrika ny ampitso aho
Veelona Izy
*Fantatro, fantatro*
Velona Izy
*Niresaka taminy aho io maraina io!*
Velona Izy
*Foana ny fasana*
Velona Izy
*Holazaiko amin'ny olon-drehetra fa velona Izy!*

Voasary lalao (Barijaona, O'Suzah)


video

Handao anao ny tenako
Kanefa kosa ny saiko any aminao
Ny tany ilay fonenako
Niarahana ry aiko
Raha jerena malok'ila,satria...

Ny tafa nifanaovana,ny saha nilalaovana
Voasary lalao

Tanisa isan-droa fangalapiery
Mamisavisa fon'olon-drery
Raha bokan-tsongotsongo ,ady kely
Tandindon'ny fitia mieriery.

Raha sendra mamololona
Ny tsiahy zary tolona
Ao antsaina ao
Dia ankipio ny masonao
Ka banjino an'eritreritra
Ilay fahazaza,satria...


Ny tafa nifanaovana,ny saha nilalaovana
Voasary lalao

Tanisa isan-droa fangalapiery
Mamisavisa fon'olon-drery
Raha bokan-tsongotsongo ,ady kely
Tandindon'ny fitia mieriery.

samedi 26 novembre 2011

Aleoko irery(Alôma)

Raha atao indray mijery 
Dia toa sambatra avokoa
Oharina amin'ny olon-drery
Izay rehetra miara-droa,
 Nefa nony injay zahana
Ny tsy hita ambadika any
Dia akory ny hagagana
F'hay mba misy tsiny ihany.

Hany ka aleoko aloha irery
Irery ihany irery foana
Tsy misy mpijery
Irery ihany irery foana.

Adin-tsaina amam-panahy
Lasa hasarotam-piaro
Tahotra sy ahiahy
Ary nofy ratsy maro.
 Izany no indray mitambatra
Ka manjary mankahia
Tsy mamela mba ho sambatra
Ireo izay mifankatia.

Hany ka aleoko aloha irery
Irery ihany irery foana
Tsy misy mpijery
Irery ihany irery foana.

Raha atao lalan'ny tany
Izany hoe tsy maintsy tia
Dia aleoko aleoko ihany
Mba miadana ny dia.
 Izaho mantsy tsy dia maika
Hahita olona ho tiaviko
Tiako koa ho maty paika
Ny ampitso sy ny ho aviko.

Hany ka aleoko aloha irery
Irery ihany irery foana
Tsy misy mpijery
Irery ihany irery foana
Irery ihany irery foana
Irery ihany irery foana!

vendredi 25 novembre 2011

L'essentiel (Famille Arbour)


video

L'essentiel dans la vie
Devient si petit
Quand on l'a tout perdu...
Quand on n'a personne à côté
Avec qui tout partager
Et même s'il y avait
Qui nous comprend si bien
Qui calme le chagrin

L'essentiel dans la vie
Devient si grand
Quand on réalise bien
Qu'on ne parviendra jamais
A devenir quelqu'un
A devenir assez bon
Pour arracher le mal
Qui nous guette au détour

L'essentiel c'est d'être aimé
Comme on n'a jamais été aimé
D'un amour si grand qu'Il meurt
Jusqu'a t'en donner la vie
Et qui calme la tempête
Qui tourmente le cœur
Par le calme qui nous donne
Et qui apporte le bonheur

L'essentiel c'est de donner
Comme on n'a jamais donné
D'un amour pur et sincère
Qui peut redonner la vie
Et de vivre pour Celui
Qui est venu sur cette terre
Que pour AIMER

L'essentiel dans la vie
C'est d'accepter
Que Jésus a tout fait
Pour nous donner la vie
Il a vécu la mort
Il a tout accompli
Il veut combler le vide
Qui habite le cœur

L'essentiel c'est d'être aimé
Comme on n'a jamais été aimé
D'un amour si grand qu'Il meurt
Jusqu’à t'en donner la vie
Et qui calme la tempête
Qui tourmente le cœur

Par le calme qui nous donne

Et qui apporte le bonheur


L'essentiel c'est de donner
Comme on n'a jamais donné
D'un amour pur et sincère
Qui peut redonner la vie
Il est venu pour nous aimer
Tout ce qu'Il nous a donné

C'est l'essentiel
Ny tena ilaina eo amin'ny fiainana
Dia lasa tsinontsinona
Rehefa very avokoa izany..
Rehefa tsisy olona intsony eo akaiky
Mba hifampizaràna
Eny, fa na nisy aza
Izay mahafantatra antsika tsara
Ary mampitony ny alahelo

Ny tena ilaina eo amin'ny fiainana
Dia lasa zava-dehibe
Rehefa injay isika tonga saina tsara
Fa tsy hisy hirika mihitsy
Hahatonga antsika ho "tena" olona
Hahatonga antsika tsaratsara kokoa
Hamongorana ny ratsy
Izay mitady haningotra antsika

Ny tena ilaina dia ny mba ho tiana
Mihoatra noho izay efa nitiavana antsika
Amin'ny fitiavana mankadiry, ka nahafatesany
Hatramin'ny ainy aza nafoiny
Nampitsahariny ny rivotra
Izay mampisafotofoto ny fo
Fahatoniana no omeny
Mba hitondra ny fahasambarana

Ny tena ilaina dia ny manome
Mihoatra noho izay efa nomena
Amin'ny fitiavana madio sy feno fahatsorana

Izay manome aim-baovao
Ka mba ho velona ho an'Ilay
Nidina tety an-tany
Mba HITIA

Ny tena ilaina eo amin'ny fiainana
Dia ny manaiky
Fa efa nanao ny zava-drehetra Jesoa
Mba hanome antsika ny fiainana
Niaina ny fahafatesana Izy
Nahatanteraka izay nanirahana Azy
Te-hameno ny banga
Manjaka ao am-potsika

Ny tena ilaina dia ny mba ho tiana
Mihoatra noho izay efa nitiavana antsika
Amin'ny fitiavana mankadiry, ka nahafatesany
Hatramin'ny ainy aza nafoiny
Nampitsahariny ny rivotra
Izay mampisafotofoto ny fo
Fahatoniana no omeny
Mba hitondra ny fahasambarana

Ny tena ilaina dia ny manome
Mihoatra noho izay efa nomena
Amin'ny fitiavana madio sy feno fahatsorana

Izay manome aim-baovao
Hitia antsika no niaviany
Ary izay rehetra natolony
Dia izay tena ilaina

Alôma

mercredi 23 novembre 2011

Analakely (Odéam Rakoto)

Cliquez ici pour écouter d'autres chants de Odéam Rakoto.
video

Ha ha ha...
Analakely, Analakely lazaiko anao

Fiv:
Analakely ry lahy e, Analakely, Anjomà
Tsena isan'andro, isan'andro
Maresaka dia maha-te hizaha

 Ny mpiantsena dia maro dia maro
Ary ny vokatra koa mifangaro
Na ny lamba na hena eny an-tsena
Sahaza ny olon-drehetra ô

Fiv

Etsy madama ô, avia
Tsy mamitaka anao sanatria
Ny vidiny fantatra ihany
Fa ny tsara dia lafo avy hatrany

Fiv

Ny trano vaventy jereo
Miandry hidiranareo
Manintona anao hisafidy
Sarotra atao mora vidy

Fiv

Ny haninkotrana tsy mety lany
Jereo fa miladina an-tany
Ny atodin'ny akoho amam-borona
Mitandahatra mana-morona ô

Fiv

Ny mpiantsena rehefa Zoma
Toa mila hifanao ba
Mifanesika tsy hita intsony
Nefa tsy manao akory

Fiv

Etsy kely ary aloha azafady
Na ny tokana na manambady
Fa ny tsena aty Analakely
Tsy hamantarana madimôzely

Fiv

Reo trano mieva fahiny
Zary pavillon ankehitriny
Raha ireo no dia tsy mahatanty
Dia miala manova patanty

Fiv

Rehefa Zoma hita tsara
Mivalampatra devant-n'ny gara
Ny asa-tanan'ilay Gasikara
Fanaka sy farafara

Madama, madama...
Tsena Analakely Anjoma
Fiv

Ny vola...  ny vola zalahy
Rehefa hiantsena Zoma
Fa Analakely eny mantsy
Ka misaotra an'izay kely vatsy

Fiv

Zany no Analakely
Analakely ivorian'ny vorona
Analakely itangoronan'y olona

Analakely

Asikino ny lamba (Odéam Rakoto)

Cliquez ici pour écouter d'autres chants de Odéam Rakoto.
video

Ao andrefana ao ry lahy
Misy toerana voatsiahy
Manaroka tazanina
Raha tsy hita mahamanina

Toa nosy mangamanga
Tsy hialana izao
Tsy fantatrao angamba
Etsy kely ho atoroko anao

Tara-bolana mazava
No mpamangy anay mazàna
Hirahira lalandava
 Ka tsy manam-piovana

Any ireo havana,sakaiza
Tsy ho adino n'aiza n'aiza
Ka na eto aho na any lavitra any
Dia tsaroako eny ihany

Asikino(3) zareo zany lamba
Ahodino(2), ka mitehaka tsy mihambahamba

Andao, hihiaka hoe(2)
Andao hihiaka ry zareo

Roso zany dia
Aingao ho sovenira
F'efa hita ankehitriny
Lay tananay fahiny

mercredi 16 novembre 2011

Veloma namako (Jérôme Randria, Ny Railovy)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Jérôme Randria / Ny Railovy.

video

Rahampitso vao maraina dia handao izany lasy
Veloma namako ô, Salut ! la compagnie
Aza arahina alahelo aho, aza arahina tomany
Veloma namako ô, Salut ! la compagnie

Satriko aza namako ô, mbola hiaraka hiriaria
Nefa indrisy namako ô, misampana ny dia
Ity ny dimy mba fihino, fa ny lasa aza hadino
Veloma namako ô, Salut ! la compagnie

Raha miherina ny taona, manantena aho ny mbola hihaona
Veloma namako ô, Salut ! la compagnie
Rehefa hariva toy izao ka mahatsiaro ahy hianareo
Miaraha manandra-peo, kaloy izao hirako izao
La - la - la - la .......
Veloma namako ô, Salut ! la compagnie

Raha maty an-dàlana any aho
Andefaso voninkazo
Veloma namako ô, Salut ! la compagnie
Rehefa hariva toy izao ka mahatsiaro ahy hianareo
Miaraha manandra-peo, kaloy izao hirako izao
La - la - la - la .......
Veloma namako ô, Salut ! la compagnie

Tao anaty fahanginana, manirery(Jérôme Randria)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Jérôme Randria / Ny Railovy.
video


Tao anaty fahanginana
No nihirako ho anao
Ireo hirahira sy ny kalokalo
    Tsara indrindra.
Tao anaty fahanginana
    no nahatsapako
Ny akon'ny fitiavako
            Tia anao
Mirehitra, tsy mety maty
Ao am-po .. ho anao

    Toy ny sambokely
An-dranomasina mangeniheny
    Tsy matahotra onja,
       na manahy...
      Sao dia ho very eny
       Manantena ihany
   Ny ho tody hatrany
      Hahita seranana
Toy izany no vetsovetsom-poko
    Singany ety, ho anao.

Na dia manirery aza aho
    Ry sombinaiko
Tsy miova akory ny fitia
      Zay nolalaiko
Na ho aingana, na ho ela izany
Eny tia anao, eny tia ...ka...

Raha toa manembona ianao
Ka mahatsiarotsiaro
Ireo dinantsika, ireo fitia
Ireo tsiambaratelo maro
          dia izany no
vao maika hamelona hatrany
    ny afon'ny fititavako
             tia anao
Mirehitra tsy mety maty
Ao am-po ... ho anao ... ho anao

Ho haiko ve?(Jérôme Randria)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Jérôme Randria / Ny Railovy.
video

Ho haiko ve?
Ho haiko, tsy lazaiko, ny hanadino anao?
Tsapako fa mafy, mafy sombinaiko
Nefa iniako mba hatao
Tsy nampoiziko mihitsy ny hifampitantana aminao
Tsy noheveriko fa misy fitiavana efa anjaranao

Ho haiko ve?
Ho haiko, tsy lazaiko, ny hanao veloma anao?
Tsapako fa mafy, mafy sombinaiko
Nefa iniako mba hatao
Tsy nosainiko mihitsy ny hisaraka aminao
Eny hay va re ka misy, misy fetra taminao

Jembin-dranomaso aho nahita anao
Nahita anao sy iny olona iny teo anilanao
Saika hitraotra hiantsoantso hoe "tsy rariny"
Nefa tsapako fa hadalàna no ho valiny


Ho haiko ve?
Ho haiko, tsy lazaiko, ny hanadino anao?
Tsapako fa mafy, mafy sombinaiko
Nefa iniako mba hatao
Tsy nampoiziko mihitsy ny hifampitantana aminao
Eny hay va re ka misy, misy fetra taminao

Rakoto matilo(Jérôme Randria, Railovy)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Jérôme Randria / Ny Railovy.
video

Takona tsy tazana any ambadik'any ho any ilay tanànako
Ho saraka tsy hita anoloana ny tavako ireo havako
Hofan-tànan'olon-tiana, kopakopaka mosara no nilaozako
Morontsiraka mafana, tora-pasika mandoro no vantaniko

Any an-dranomasina any ambany lanitra mangina no honenako
Alin-kitana amam-bolana sy rivotra madio nomba làlako
Eny an-tokontanin-tsambo miaraka amin'ny gitara no hiràko
Ireo hira izay fikaloko, ny hirahirantsika tena mamiko

Veloma ry Iarivo, ry Iarivo mamin'ny fo
Veloma mandra-pihaona, tsy hanadino anao Rakoto matilo
Là là là ....

Raha sendra embonembona any ho any ka voatonona ny anarako
Dia tsarovy fa manjohy anareo any koa ny eritreritro
Ireo sarin'ny sakaiza sy ny sarinao ry tiana no fandrianako
Isan'andro vao mifoha, na alina hatory, ho voajeriko

Eny taona maro angamba, any volana tsy voafetra hiverenako
K'aza malahelo foana fa antenaiko hisy fihaonana ny anjarako
Amin'izay fotoana izay hifampiatoraka isika hifamihina
Ho eo imolotro indray ireny teny mamintsika fahizay

Ilazako dada sy neny(Jérôme Randria, Ny Railovy)


Ny foko tia, tia ho doria,
Vonona ho anao
Hiara-dia, hiombom-pitia aminao

Ka n'inoninona hidona
Anilanao ny ny fo mifangia
Ka n'inoninona hihatra
Ho tia anao, ho anao doria

Dia hilazako dada sy neny
Amin'zao dinik'izao
Nefa atao ahoana no fiteny
'zao faniriantsik'izao.

 Bodo, mba hivavaho
 Ho tanteraka anie
'zao faniriantsika izao
Ffa lalan-tsarotra, eny mantsy no aleha

Neny niteny fa hoe:
Ny fitia tsy lalao
 Ka hisangina
Amin'izao fianinana izao
Fa rehefa tia ao am-po
Dia tiana dia tiana tokoa.
Misoratra, misarom-boaly,
'zay vao miara-droa

Dia hilazako...sns

mardi 15 novembre 2011

Hasambarana(Jérôme Randria, Ny Railovy)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Jérôme Randria / Ny Railovy.
video


Atao ahoana moa
Ahoana tokoa
Ny filaza aminao
Ny hasambarana
Miaina ao anatiko ao

Ahoana moa ny fiteny
Raha izao rehetra izao
No zava-poana
Raha tsy eo anilanao

Foiko
tsy tsaroako akory
Ny amiko rehetra rehetra
Ny amiko, ny taniko, ny kilalao

'Zay rehetra sitrakao lazao
Ho tanterahiko avokoa
Sambatra aho, eny sambatra
Mitoetra eo anilanao

Ampy ve ny fiteny
Hikazako ny fitiavako
Raha izao tontolo izao, ry aiko
Foiko noho ianao.

lundi 14 novembre 2011

Adinoy ny anarako(Jérôme Randria)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Jérôme Randria / Ny Railovy.
video


N'iza n'iza tsisy hilazako
Ho lazaiko an'iza nefa hoy ianao
Aoka ho ahy mangina ao am-poko ato
Ny ratran'ny fitia navelanao

Ny toera-mamintsika ho ahalala
Izaho no sisa no ho tonga ao
Ho tonga tsy hamangy anefa
Andalo dia hilefa
Veloma no hapetrako ao

Adinoy ny anarako
Adinoy ny amiko
Marina aho fa tia anao
Eny adala taminao
Nefa moa raha sitrakao
Ny andatsa ny amin'izany
Tsy maninona lazao
Nefa hoy aho adinoy ny fitiavako

Ny lalana hiverenako mangina
Ny zavaboary haolo avokoa
Mangaina ny hilaozan'olon-tiana
Mangaina nefa atao ahoana moa

Raha misy feoko mety ho renao
Aza mierikerika intsony
Ako sisa mantsy ireny
Nofinofy fa tsy teny
Ny lalanao no tanterao

Adinoy ny anarako
Adinoy ny amiko
Marina aho fa tia anao
Eny adala taminao
Nefa moa raha sitrakao
Ny andatsa ny amin'izany
Tsy maninona lazao
Nefa hoy aho adinoy ny fitiavako....

Fitiavako ianao (Jérôme Randria)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Jérôme Randria / Ny Railovy.
video


Toa nofinofy ihany ny fotoana mamy
Nahitako anao
Mambabo ny fanahy toa nanintona ahy
Mba ho tia anao
Midoboka ny fo atao ahoana moa
No milaza izany anao
Ianao izay vahiny vao vetivety iny
No hifanomezan-tsiny
Saingy hatrizay dia nivaivay hafa taminao
Am-bolana, aman-taona
Mitempo anao, fitiavako ianao

Tsy fantatro mihitsy izaho tia anao
Ny fiainako tsy misy
Raha toa tsy misy anao
Tsy fantatro ny marina
Manadala toy izao
Tsy ilaiko ho fantarina
Izaho tia anao

Ny ora mikoriana, ny alina mangina
Izaho mitady anao
Ny ho avy tsy ho voafetra, ny ampitsoko rehetra
Efa lasanao
Raha toa tsy an-tsafidy, fa mafy sy mangidy
Ny ao ambadika ao
Raha sanatria izany, zakaiko hatrany hatrany
Ho hateza ny tomany

Nivavaka aho mazàna, hatrany am-piasana
Eny ho anao
Ny saiko tsy mirona, na inona hidona
Fitiavako ianao
Omeo fitiavana aho fa tiako ianao
Hizarao fitiavana aho
Lazao fitiavana, izaho tia anao
Hizarao fitiavana aho fa mamiko ianao
Fitiavako izao tontolo izao

Feom-baliha fararano(Jérôme Randria)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Jérôme Randria / Ny Railovy.
video

Raha lazaina aloha
Hafa ny amiko
Indray Asabotsy hariva izay tao an-trano

Izaho irery moa
Sorena be tokoa
Varivarian'alahelo toa ny mamo

Teo am-parafara
Teo nivahiny
Sarinao, penina sy taratasy

Te hanoratra aho
Te hihira koa
Nifangaro anefa ireny tao am-po

Tsy tsaroako akory
Renoka aho natory
Nanonofy toa nahita anao hatrany

Nifoha avy teo
Hay nisy feo
Vetsovetso mba voasoratro ihany

Teny ankiroa efa fantatrao
Nosoratako tamin'ny sarinao
Teny kely ihany
Kely nefa mamy
Mifono hasambarana tsy lany

Teny tena mamy
Toa ny loharano
Mihirotsaka fitia manganohano
Toa feom-baliha fararano

Alina Paris(Jérôme Randria)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Jérôme Randria / Ny Railovy.
video

 Maizina sady mangatsiaka
ny amin' ny enina ririnina
Ora firavan' ny mpiasa.
Mihaohao ery ny mpandeha,
tototra fiara ny arabe.
Alina ririnina mitabataba.
Jiro an'alin-kisa maro,
fotsy,mena,ny hafa koa
An-dàlana, an-trano,
hatreny amoron-drano
'Zay rehetra mba haleha,
na magazay na kafe
Toa foara avokoa etsy sy eroa...

Alina Paris ! Alina Paris ! Mihira ny fitia !
Fitia tsy mety maty, miaina ao anaty
Fitiavana 'lay tany niaviana,
Tanindrazana malala tena tiana...
Embonembona sy vetsovetsom-po
'Ndray mitraotra ho azy avokoa
Anivony mamiratra ny taniko, no laniko
Tsy manam-paharoa, hafa mbola hafa,
Mamy tena mbola mamy...
Alina Paris ! Alina Paris ! mihira ny fitia !

Na alina sady mangatsiaka,
ny toerana malaza dia sariaka...
Toa fety lava miravaka hazavana,
Saint-Germain na Champs Elysées, Pigalle
Sy ny hafa be dia be,
mifanjevo samy revo mikorana
Matetika an-dalan' eny hitanao,
mpihira na mpandihy milalao,
Arahin' ny gitara na koa ny agorodao,
'Reo mpifakantia moa,
mahazatra anao tokoa
Fa mifanorokoroka etsy sy eroa

Alina Paris ! Alina Paris ! Mihira ny fitia !
Fitia tsy mety maty, miaina ao anaty
Fitiavana 'lay tany niaviana,
Tanindrazana malala tena tiana...
Embonembona sy vetsovetsom-po
'Ndray mitraotra ho azy avokoa
Anivony mamiratra ny taniko, no laniko
Tsy manam-paharoa, hafa mbola hafa,
Mamy tena mbola mamy...
Alina Paris ! Alina Paris ! mihira ny fitia !

Hobio hiran' ny ankizy (Fihirana FFPM)

Ecouter la version audio et voir la parole de:
 Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM)

Ry Jeso sakaizan'ny zaza 788(Hobio hiran'ny ankizy)

Cliquez ici pour voir d'autres chants du Hobio hiran'ny ankizy(Fihirana FFPM)
video

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)Ramino
1. Ry Jeso Sakaizan'ny zaza,
Kanefa Mpanjaka malaza,
Midera ny anaranao, re,
Izahay vory eto izao,

Fiv : :,:Ny saotra sy dera aman-daza
No atolotray ho Anao.:,:

2. Ry Jeso malemy fanahy!
Manatona Anao tsy manahy
Ny zaza mivory aty izao,
Ekeo mba ho mponina ary.
Ny saotra sy dera, sns...

3. Fahiny Hianao tonga teto
Nanala ny rofy sy sènto,
Avia mitahy anay re,
Matoky Anao, izahay.
Ny saotra sy dera, sns...

4. Ry Jeso Mpamonjy sy Zoky!
Izay ampy tokoa mba toky,
Mifaly ny manana Anao izao,
Arovy ka aza mandao.
Ny saotra sy dera, sns...

1. Ry Jeso Sakaizan'ny zaza,
Kanefa Mpanjaka malaza,
Midera ny anaranao, re,
Izahay vory eto izao,

Fiv : :,:Ny saotra sy dera aman-daza
No atolotray ho Anao.:,:

2. Ry Jeso malemy fanahy!
Manatona Anao tsy manahy
Ny zaza mivory aty izao,
Ekeo mba ho mponina ary.
Ny saotra sy dera, sns...

3. Fahiny Hianao tonga teto
Nanala ny rofy sy sènto,
Avia mitahy anay re,
Matoky Anao, izahay.
Ny saotra sy dera, sns...

4. Ry Jeso Mpamonjy sy Zoky!
Izay ampy tokoa mba toky,
Mifaly ny manana Anao izao,
Arovy ka aza mandao.
Ny saotra sy dera, sns...Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM)

Ny Teninao Jehovah, izay hianaranay 786(Hobio hiran'ny ankizy)

Cliquez ici pour voir d'autres chants du Hobio hiran'ny ankizy(Fihirana FFPM)
video

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)J. Andrianaivoravelona
1. Ny teninao, Jehovah!
Izay ianaranay,
Dia tsara, tsy miova,
Ka ifalianay
He! Tena mananjara,
Izahay ankehitrio,
Fa lova tsara fara,
No azo amin'io.

2. Ireo zaza teo aloha
Dia tsy nahita izao
Tsy nisy hampifoha,
Natory foana tao;
Nahantra sady ory,
Niferina aina koa,
Tsy fantany akory
Izay tena foto-tsoa.

3. Mamiratra indrindra.
Ny masoandronay,
Milanto sy mirindra
Ny antom-piainanay;
Ny teninao ihany
No mahatonga izao,
He! Sambatra ny tany,
Fa mahalala Anao.

4. lrinay mba hihombo
Izay ianaranay,
Ampio koa mba hitombo
Ny saina anananay;
Ho avy zato heny
Ny voan'ny teninao,
Hiely eran-tany
Ny voninahitrao!

Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM)

Izay mahakolokolo no manana ny soa 787(Hobio hiran'ny ankizy)

Cliquez ici pour voir d'autres chants du Hobio hiran'ny ankizy(Fihirana FFPM)
video

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)J. Andrianaivoravelona
1. Izay mahakolokolo
No manana ny soa,
Zahao ny tanimboly,
Izay fatratra tokoa,
Fa he ireo voninkazo
Mamerovero ao,
Toa nofy izay handazo
Andeha mba jereo.

2. lreo izay mahavatra
Handray ny voka-tsoa,
Ka tena tsy hahantra,
Tsy reraka tokoa;
Jereo ireo taninketsa
Mampanantena voa,
Fa soa tsy manam-petra
Sy hanim-be tokoa.

3. Izahay, ry ray sy reny,
No voninkazo koa,
Hamerovero any
An-tokatrano soa,
Tezao mba hihatsara.
Ny fofo-manitray,
Mba tsy harahin-tsento
Ny toetra anananay.

4. Izahay no toy ny ketsa
Ho vanona tokoa,
Hamoa tsy misy fetra,
Sy tena hahasoa.
Ny fiangonantsika,
Hahita valiny,
Ny fivavahantsika
Handroso hery koa.

Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM)

Izaho dia zaza malemy, osa fo 801(Hobio hirran'ny ankizy)

Cliquez ici pour voir d'autres chants du Hobio hiran'ny ankizy(Fihirana FFPM)
video

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)J. Ramarosandratana
1. Izaho dia zaza
Malemy, osa fo,
Fa na izany aza,
Mba ondrin'i Jeso.

2. Ary an-danitra Izy
Mitsinjo ahy koa,
Satria ny ankizy
Dia tiany tokoa.

3. Anefa koa akaiky
Jesosy mamiko,
Fa Izy dia manaiky
Ho eto amiko.

4. Manafa-tahotra ahy
Ny tsorakazony,
Manaisotra ahiahy
Ny fitiavany.

5. lzao tsy mbola hita
Ny endrik'Izy izay,
Fa raha ary am-pita
Ho tafahaona indray.

Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM)

He dera laza hery 780(Hobio hiran'ny ankizy)

Cliquez ici pour voir d'autres chants du Hobio hiran'ny ankizy(Fihirana FFPM)
video

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)Rainizafimanga
1. He, dera, laza, hery
Anao ry Jeso ô!
Ny zaza no hilaza
Ny voninahitrao.
Hianao Mpanjaka tia,
Hianao no Tomponay,
Izay tonga ho Mpamonjy
Sy ho Mpisolonay.

Fiv : He, dera, laza, hery,
Anao ry Jeso ô!
Ny zaza no hilaza
Ny voninahitrao.

2. Midera Anao, ry Jeso!
Anjely maro be,
Ka izahay an-tany
Ta-hankalaza Anao.
Toy izay nataon'ny zaza
Izay tao Jerosalema,
Nitondra ny rofia
Ho fanajana Anao.
He, dera, sns...

3. Raha mbola tsy nijaly
Hianao, ry Tompo ô!
Nidera Anao ny zaza,
Ka faly Hianao;
Koa mbola hoderaina
Hianao ankehitrio,
Ry Jeso Tompo tia!
Mandrakizay doria.
He, dera, sns...


Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM)

Hajain'ny saiko 770(Hobio hiran'ny ankizy)

Cliquez ici pour voir d'autres chants du Hobio hiran'ny ankizy(Fihirana FFPM)

video

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)J. Andrianaivoravelona
1. Hajain'ny saiko,
Fototry ny aiko
Itsaohan'ny fanahiko,
Tokane iriko,
Malalatiako,
Hianao Jeso Mpamonjiko!

2. Mety malazo
Ny voninkazo,
Ny ahi-maitso koa re!
Fa misy lova
Tsy mba miova:
Jesosy Perla soa e!

3. Ao lalandava
Ny andro mazava,
Ny kintana, ny volana;
Jesosy irery
Tompon'ny hery
Tsy azo ihoarana.

4. He, igagàna
Ny hatanorana,
Fa na mahafinaritra,
Mety mihena
Ny herin-tena;
Jesosy no maharitra.

5. Tsy misy fetra
Zavatra rehetra
Hianao Jesosy,
Tokiko, akaiky ahy,
Zoky Mpiahy,
Ny tsara indrindra amiko.

6. Raha ho lasa,
Fa vita ny asa,
Tohano aho, Jeso ô!
Ampio aho,
Sy atanjaho,
Ho sambatra eo an-tratranao.

 Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM)

Eo an-tratranao Jesosy 808(Hobio hiran'ny ankizy)

Cliquez ici pour voir d'autres chants du Hobio hiran'ny ankizy(Fihirana FFPM)

video

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)Maria Boberg
1. Eo an-tratranao Jesosy
Dia mahafinaritra;
Fa ny hafa mampahory
Ka tsy mahasambatra.
Raha Hianao no aro
Afaka ny tahotro,
Raiso ho Anao ny foko
Ry Jesosy tia ô.

2. Mampifaly ahy koa.
Jeso, ny fitianao;
Zara mamiko tokoa
Izany ampofoinao;
Na matory na mifoha
Dia eo an-tratranao;
Ry Mparnonjy Tompo soa,
Hoderaiko Hianao.

3. Izaho tena tsy tamàna,
Raha lavitra Anao
Fa mitebiteby lava
lzay tsy eo ankaikinao;
Eo an-tratranao, Jesosy,
Tsara hitoerako,
Eo ihany e! no misy
Zava-tsoa mahafa-po.

 Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM)

Hobio3 (Fihirana FFPM)

Ecouter la cersion audio et voir la parole de:
   
Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM)

Zanahary ô, tahio ny tanindrazanay 734(Hobio3)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Hobio3(Fihirana FFPM)
video

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
G. Ramiarison

1. Zanahary ô tahio
Ny tanindrazanay,
Handroso lalandava,
Handry fahizay.
Enga anie hanjaka ao
Ny saina mahay miray,
Dia ho tany sambatra
Ilay Madagasikaranay.

2. Ireo mpitondra anay
Arovy lalandava koa,
Tolory saina hendry,
Kinga sy mahay
Ka ny marina anie
No mba hanjaka ao tokoa,
Dia ho tany sambatra
Ilay Madagasikaranay.

3. Ny taranakay tahio
Ho vanona tokoa:
Ireo no solofo,
Dimby rahatrizay.
Mba ho tena mahatoky,
Feno fahendrena koa,
Dia ho tany sambatra
Ilay Madagasikaranay.

Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM).  

Ry Jeso ô midina 241(Hobio3)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Hobio3(Fihirana FFPM)
video

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
M D Rakotondranisa
1. Ry Jeso ô! Midina,
Jereo 'zahay izao;
Atreho sao variana,
Ka tsy mahita Anao.
Hazoninao ny saina,
Hijery tsara Anao.
Mba tsy ho very maina,
'Zao fivoriana izao.

2. Ry Jeso! hamasino
Ny toe-piainanay,
Ka dia ampidino
Ny hery ho anay;
Ny bitsika mangina
Ataovinao izao,
Hamelom-paniriana
Hanao ny sitrakao.

3. Ry Jeso ô! Monena,
Midira Hianao,
Ny fonay manantena
Handray Anao izao;
Ka izay misalasala
Ampaherezonao,
Dia taomy hahalala
Ny fitiavanao.

4. Ny hatakay mangina
Henoy ka mba valio,
Koa dia mitenena
Hianao ankehitrio,
Ry Jeso! Mpanazava
Ny dianay aty,
Omany lalandava
Ny fonay ho ary.

Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM).  

Ry Jeso mba henoinao 244(Hobio3)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Hobio3(Fihirana FFPM)
video

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
Agnès Marthe Fredoux Peak
1. Ry Jeso! Mba henoinao
Ny feonay mpanomponao,
Izay mivavaka aminao
Mitady fitahiana.

2. Vokiso ny fanahinay,
Ny teninao no haninay,
Hahaizanay mamahana
Ny reraka ao an-dalana.

3. Ampaherezonao izao
Ny tànanay mpanomponao
Hanohana ny olonao
Miraviravy tanana.

4. Omeo fo mazoto re!
Tolory fahendrena be;
Tarihonao ny hevitray;
Tendreo koa ny molotray.

5. He! Tsinontsinona izahay,
Malemy sady tsy mahay;
Ka dia ampaherezonao
Hanaovanay ny sitrakao.

 Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM)

Namely mafy loatra 501(Hobio3)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Hobio3(Fihirana FFPM)
video

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
N.L. Zinzendorf
1. Namely mafy loatra
Ny henatra aman-tahotra;
Tsy afaka ny aizim-po,
Fa mbola tao ny heloko.

2. Nandroso aho nivavaka
Ry Jeso ô, Mpanavotra!
Izao no angatahiko:
Mba mamelà ny heloko.

3. Izaho tsy hiahotra;
Ny tenako atolotro,
Izay rehetra ananako
Anao, Mpamela heloka.

4. Ny tahotra dia levona,
Ariako ny henatra,
Satria mandre ny feonao hoe:
Voavelako ny helokao.

5. Endrey ! ny hafaliako
Izay velona ao anatiko,
Ka sahiko ny hanao hoe:
Voavelanao ny heloko.
 Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Suivi des nouveaux articles par mail