Namana/Amis/Friends

mercredi 30 novembre 2011

My redeemer lives (Nicole C Mullen)Who taught the sun where to stand in the morning?
And who told the ocean you can only come this far?
And who showed the moon where to hide till evening?
Whose words alone can catch a falling star?Chorus:
Well I know my Redeemer lives
I know my Redeemer lives
All of creation testifies
This life within me cries
I know my Redeemer lives


Ye-e-eah
The very same God
That spins things in orbit
Runs to the weary, the worn and the weak
And the same gentle hands that hold me when I'm broken
They conquered death to bring me victoryNow I know, my Redeemer lives
I know my Redeemer lives
Let all creation testify
Let this life within me cry
I-I-I know my Redeemer


He lives
To take away my shame
And He lives
Forever I'll proclaim
That the payment for my sins
Was the precious life He gave
But now He's alive and
There's an empty grave!


And I know my Redeemer He lives
I know my Redeemer lives
Let all creation testify
Let this life within me cry
I-I-I know my Redeemer


I know my Redeemer lives
*I know my Redeemer lives*


*I know that I know...
He lives
*my Redeemer lives*
*Because He lives I can face tomorrow
He lives
*I know, I know*
He lives
*I spoke with Him this morning!*
He lives
*The tomb is empty*
He lives
*He Lives! I'm going to tell everybody!!*

Iza no nampianatra ny masoandro izay toerana iposahany amin'ny maraina ?
Ary iza no niteny tamin'ny ranomasimbe izay faritra tsy azony hioarana ?
Ary iza no nanoro ny volana izay toerana hiafenany mandra-pihavin'ny hariva?
Tenin'iza irery no afaka mitaty ny fianjeran'ny kintana ?


Fiv:

Eny fantatro fa velona ny Mpanavotro
Fantatro fa velona ny Mpanavotro
Vavolombelon'izany ny zava-boahary rehetra
Ny ao anatiko ao mitomany
Fantatro fa velona ny Mpanavotro


Ye-e-eah
Ilay Andriamanitra 
Zay mampanjary izao rehetra izao
No manampy ireo sasatra,  ireo trotraka ary ireo malemy
Dia ireo tanana malefaka ireo ihany koa no mihazona ahy rehefa kivy aho
Ireo no namolaka ny fahafatesana ka nahatonga ahy ho mpandresy

Ankehitriny dia fantatro fa velona ny Mpanavotro

Fantatro fa velona ny Mpanavotro
Aoka ny zava-boahary rehetra ho vavolombelon'izany
Aoka ny ao anatiko ao hitomany
Fantatro fa ny Mpanavotro...

Velona Izy
Mba hanafa-kenatra ahy
Ary velona Izy
Mandrakizay no hanambarako
Fa ny vidin'ny fahotako
Dia ny ainy sarobidy izay natolony
Nefa ankehitriny dia velona Izy
Ka foana ny fasanaAry fantatro fa velona ny Mpanavotro

Fantatro fa velona ny Mpanavotro
Aoka ny zava-boahary rehetra ho vavolombelon'izany
Aoka ny ao anatiko ao hitomany
Fantatro fa ny Mpanavotro...


Fantatro fa velona ny Mpanavotro
*Fantatro fa velona ny Mpanavotro*

*Fantatro fa fantatro...
Velona Izy
*Velona ny Mpanavotro*
*Saria velona Izy dia afaka miatrika ny ampitso aho
Veelona Izy
*Fantatro, fantatro*
Velona Izy
*Niresaka taminy aho io maraina io!*
Velona Izy
*Foana ny fasana*
Velona Izy
*Holazaiko amin'ny olon-drehetra fa velona Izy!*

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Suivi des nouveaux articles par mail