Namana/Amis/Friends

mardi 21 juin 2016

Antoko Mpihira NY TSANTAN'IMAHAMASINA FJKM Atsimon'Imahamasina (Playlist)

Cliquez un titre pour écouter la version vidéo, la parole et la partition en solfa:

Hoderaina
Injao manako any ho any
Hiaraka Aminy
O! Ry Fireneko
Na inona anefa mihatra

Hoderaina (Antoko Mpihira NY TSANTAN'IMAHAMASINA)

Isaorana ny Antoko Mpihira NY TSANTAN'IMAHAMASINA (NTI) nanome alalana ny fizaràna ny hira sy ny solfa ato anatin'ny blog . Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany!

Tonony sy Feony: RAKOTOARIMALALA Maminirina RajaonaRIVOny
Tompo mahery Ray Tsitoha, misaotra Anao
Fa lehibe ny fitiavanao
Ka dera saotra no atolotray izao
Dera ho Anao, dera ho Anao ry Ray

Tompo mahery Ray Tsitoha, misaotra Anao
Fa lehibe ny fitiavanao
Ka dera saotra no atolotray izao
Dera ho Anao, dera ho Anao ry Ray

Sambatr'ireo 'zay mino Anao
Sambatr'ireo izay mahatoky Anao
Koa mifalia ry olona o,
Fa lehibe, fa lehibe ny fitiavany

Sambatr'ireo 'zay mino Anao
Sambatr'ireo izay mahatoky Anao
Koa mifalia ry olona o,
Fa lehibe, fa lehibe ny fitiavany

Mendrika ny hoderaina Ianao
Ry Tompo sy Mpanjakanay
Anao ny voninahitra mandrakizay
Mandrakizay, Haleloia Amen!

Mendrika ny hoderaina Ianao
Ry Tompo sy Mpanjakanay
Anao ny voninahitra mandrakizay
Mandrakizay, Haleloia Amen!

Sambatr'ireo 'zay mino Anao
Sambatr'ireo izay mahatoky Anao
Koa mifalia ry olona o,
Fa lehibe, fa lehibe ny fitiavany

Sambatr'ireo 'zay mino Anao
Sambatr'ireo izay mahatoky Anao
Koa mifalia ry olona o,
Fa lehibe, fa lehibe ny fitiavany
Ny fitiavany (2)

Télécharger gratuitement ci-dessous la partition en solfa de ce morceau.

Injao manako any ho any (Antoko Mpihira NY TSANTAN'IMAHAMASINA )

Isaorana ny Antoko Mpihira NY TSANTAN'IMAHAMASINA (NTI) nanome alalana ny fizaràna ny hira sy ny solfa ato anatin'ny blog . Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany!


Tonony sy Feony: NDRATOSON Georges Benjamin
Arrangement: RAKOTOARIMALALA Maminirinaa RajaonaRIVOny

Injao manako any ho any ô
Injao manako any ho any ô
Injao manako any ho any ô
Ny hiran-danitra mamy ô

Injao manako any ho any ô!
Injao manako any ho any ô!
Manonjanonja ato am-poko
Mibitsika ahy tsy hitoloko

Ny feon’anjely sesehena,
Sy olo-maro novonjena
Mireondreona aok’izany
(haleloia hosana)
(haleloia fiderana)
Haleloia hosana

Injao manako any ho any ô!
Injao manako any ho any ô!
Manonjanonja ato am-poko
Mibitsika ahy tsy hitoloko

Ny feon’anjely sesehena,
Sy olo-maro novonjena
Mireondreona aok’izany
(haleloia hosana)
(haleloia fiderana)
Haleloia hosana

Injao manako any ho any ô!
Injao manako any ho any ô!
Manonjanonja ato am-poko
Mibitsika ahy tsy hitoloko

Télécharger gratuitement ci-dessous la partition en solfa de ce morceau.

Hiaraka Aminy (Antoko Mpihira NY TSANTAN'IMAHAMASINA)

Isaorana ny Antoko Mpihira NY TSANTAN'IMAHAMASINA (NTI) nanome alalana ny fizaràna ny hira sy ny solfa ato anatin'ny blog . Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany!


Tonony: RAJAOBELINA Hery-Zo (1991)
Feony: RAKOTOARIMALALA RajaonaRivony (Rivo Kely) (1991)

Ravo ny foko e! Diboka hafaliana
Faly ny saiko fa tojo izay niriana
Izaho zay mpanota no nantsoiny
Hiaraka Aminy
Efa nekeny ho isan'ny ondriny

Ravo ny foko e! Diboka hafaliana
Faly ny saiko fa tojo izay niriana
Izaho zay mpanota no nantsoiny
Hiaraka Aminy
Efa nekeny ho isan'ny ondriny

Tsy hitako intsony izay teny hilazana izao
Ny hafaliana ao anaty foko ao
Satria inoako fa natolony ahy ny fitiavany
Izaho noraisiny ho havany

Tsy hitako intsony izay teny hilazana izao
Ny hafaliana ao anaty foko ao
Satria inoako fa natolony ahy ny fitiavany
Izaho noraisiny ho havany

Ravo ny foko e! Diboka hafaliana
Faly ny saiko fa tojo izay niriana
Izaho zay mpanota no nantsoiny
Hiaraka Aminy
Efa nekeny ho isan'ny ondriny

Tsy hiala eo intsony aho sanatria
Fa hiaraka Aminy mandrakizay doria
Ka n'aiza n'aiza misy Azy dia hisy ahy koa
Fantatro f'izay no mahasoa

Tsy hiala eo intsony aho sanatria
Fa hiaraka Aminy mandrakizay doria
Ka n'aiza n'aiza misy Azy dia hisy ahy koa
Fantatro f'izay no mahasoa

Ravo ny foko e! Diboka hafaliana
Faly ny saiko fa tojo izay niriana
Izaho zay mpanota no nantsoiny
Hiaraka Aminy
Efa nekeny ho isan'ny ondriny

Raiso mba ho Anao
Ny tsantan’ny foko izao
Hankalazana sy ho fiderana Anao
Ny hafa ihany koa, ny vatana sy ny fo
Ny saina sy fanahy afoiko avokoa


Raiso mba ho Anao
Ny tsantan’ny foko izao
Hankalazana sy ho fiderana Anao
Ny hafa ihany koa, ny vatana sy ny fo
Ny saina sy fanahy afoiko avokoa

Ravo ny foko e! Diboka hafaliana
Faly ny saiko fa tojo izay niriana
Izaho zay mpanota no nantsoiny
Hiaraka Aminy
Efa nekeny ho isan'ny ondriny (3)
Télécharger gratuitement ci-dessous la partition en solfa de ce morceau.

O! Ry Fireneko (Antoko Mpihira NY TSANTAN'IMAHAMASINA)

Isaorana ny Antoko Mpihira NY TSANTAN'IMAHAMASINA (NTI) nanome alalana ny fizaràna ny hira sy ny solfa ato anatin'ny blog . Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany!


Tonony sy Feony: NDRATOSON Georges Benjamin
Arrangement: RAKOTOARIMALALA Maminirina RajaonaRIVOny

O ! ry fireneko misy feo miantso ô ô ô (Aza dia variana ô)
O ! ry fireneko misy feo miantso ô ô ô (Aza dia sondriana ô)
Misy feo manaitra (anao ankehitriny)
Misy feo mitady (anao ry mpivahiny)
ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô ry fireneko (ô ô ô)

O! ry fireneko misy feo miantso ô ô ô (Aza dia variana ô)
O ry fireneko misy feo miantso ô ô ô (Aza dia sondriana ô)
Feon’Ilay Nahary namolavola sy Mpamonjy mora

(O, ry fireneko, O, ry fireneko)
 Aza dia ianao no, Aza dia ianao no
 Koa aza dia ianao no tsy hanoina
 Ny antson’ny Tompo (x3)

("O! mandrosoa ianao")"O! mandrosoa" (x2),
Hoy ny Tompo"Fa Izaho ihany (x2)
No homba anao hatrany"

O! ry fireneko misy feo miantso ô ô ô (Mijanona kely)
O! ry fireneko misy feo miantso ô ô ô (Jesoa no miteny ô) 
Feo manainga indray (hanorim-panekena)
Amin’Ilay Jesosy (lalam-pamonjena)
ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô ry fireneko, (ô ô ô )

O ry fireneko,Misy feo miantso ô ô ô (Asa sitrakao)
O ry fireneko, Misy feo miantso ô ô ô (Moa ankafizinao)
Feon’Ilay JESOSY kapiteny soa no hery mampifoha

Télécharger gratuitement ci-dessous la partition en solfa de ce morceau.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Suivi des nouveaux articles par mail