Namana/Amis/Friends

mercredi 3 octobre 2012

FF 52 - Avia! Torio Kristy

Cliquez ici pour voir d'autres chants du fihirana fanampiny (41-54).

Fiv : Ry tanora ô! Avia
 Mitsangàna, mitoria;
 Ambarao ‘lay famonjena
 Ka sahia, avia, avia
 Torio Kristy.

 1. Fa vory amintsika izao ny hery
 Ka mendrika hanaovan-tsoa
 Meteza ka ampio ‘reo mbola very
 Ho mpino toa antsika koa.

 Ry tanora ô! Avia sns...

 2. Anio no miandry antsika ny tontolo
 Hitondra hazavana soa
 Isika izay voataiza sy voakolo
 No indro irahin’I Jesoa.

 Ry tanora ô! Avia sns...

 3. Ny herin’ny Fanahy no momba antsika
 Hahatomombana ny dia
 Andeha amin’ny endrika sariaka
 No hitoriana an’I Kristy.

 Ry tanora ô! Avia sns...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Suivi des nouveaux articles par mail