Namana/Amis/Friends

jeudi 4 octobre 2012

FF 10 - Mivavaka aho satria

Cliquez ici pour voir d'autres chants du fihirana fanampiny (1-10)..

1. Miloatra avy ao am-poko
Ny tonom-bavako
Maneho ny fanajako
Sy fankatoavako
Ny Tompoko Tsitoha
Nitahy hatrizay
Hatramin’ny taloha
Sy ho mandrakizay.

Fiv : Mivavaka aho satria tena mino
Mino sy mankato
Manaja sady tia an’Andriamanitro
Mivavaka aho satria tena faly
Faly sy manantena ny avotrao
Omena mandrakizay doria

2. Mibahana ato am-poko
Fanahin’I Kristy
Mitaiza tsy miato
Ka mahafaly ery
Manesika ahy hivoatra
Hiasa bebe kokoa
Ka ataony tafahoatra
Ny hasoavako.
Mivavaka aho satria tena mino sns...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Suivi des nouveaux articles par mail