Namana/Amis/Friends

jeudi 4 octobre 2012

FF 18 - Afafazo

Cliquez ici pour voir d'autres chants du fihirana fanampiny (11-20).

1. Raha tonga ny andro izay
Itsarana anao
Amin'izay fotoana izay
Adinina ianao
Ka hiatrika
Ilay Mpanjakanao
Efa vonona ve ianao ?(Ary koa)
Efa ampy ve
'Zay anananao
Hiatrehanao ny Tomponao

Fiv : Fihatsarambelatsihy
Aok'izay dieny ety
Fahafaham-baraka ho anao
Ka ialao
Raha toa tianao
Ho voavonjy ianao
Afafazo 'zay voa mendrika (Mendrika)

2. Raha tonga ny andro izay
Itsarana anao
Amin'izay fotoana izay
Adinina ianao
Efa ampy ve
'Zay nafafinao
Mba ho voa mendrika tokoa ?(Ary koa)
Efa tontosa ve
Ny anjaranao
Tsy hahameloka anao rahatrizay
Fihatsarambelatsihy, sns...

3. Raha ho avy ny fotoana
Hodianao
Amim-boninahitra
Ho ao an-tranon-dRay
Tsy hatahotra
Na hangovitra
lanao, raha madio fo (Ary koa)
Satroboninahitra
Tsy mba Io
No an'ny mpanompo mahasoa
Fihatsarambelatsihy, sns...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Suivi des nouveaux articles par mail