Namana/Amis/Friends

jeudi 4 octobre 2012

FF 24 - Mahereza ! Ny Tompo momba anao

Cliquez ici pour voir d'autres chants du fihirana fanampiny (21-30).

1. Miaingà, mazotoa,
Mikeleza aina koa
Mivavaha, mivavaha,
Ho an'izao tontolo izao
Mijoroa, mitoria,
Mamafaza Teny Soa
Fa ny Tompo be fitia
No manohana anao
Sarotra ny lalanao
Kanefa matokia tokoa
Andrandrao ny masonao
Fa mbola ao ny Tompo soa
Izy no aminao
Ka hampandresy izao
0! mahereza fa ny Tompo
Momba anao

2. Mandrosoa, miasà,
Tano ny finoanao
Aza mba matahotra
Na manahinahy izao
Miadia, mitafia
Ny firaisan-tsaina soa
Fa ny fahavalonao
Dia handositra tokoa
Aza kivikivy foana
Fa ny Tomponao dia ao
Mampahery lalandava
Ary koa tsy mba mandao
Izy no aminao
Ka hampandresy anao
0 ! mahereza fa ny Tompo
Momba anao 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Suivi des nouveaux articles par mail