Namana/Amis/Friends

jeudi 4 octobre 2012

FF 3 - Jeso Vato fehizoro

Cliquez ici pour voir d'autres chants du fihirana fanampiny (1-10)..

1. Jeso vato fehizoro
Afa- tahotra ny fo
Raha Ianao no mampijoro
Sy iankinana tokoa.
Vato fiorenanay
Jeso Zanaky ny Avo
Vato fialofanay
Amin- dratsy te handavo.

Fiv : Vato azo itokiana
Sady tsy mba mivena
Afaka ny fahoriana
Raha ianao no ekena.
Jesoa Tompo irery
No 'lay vato tsy mifindra
Jeso Tompo irery
No ' lay fehizoro indrindra.

2. Jeso vato fehizoro
Mampisinda ahiahy
Fa mandresy horohoro
Manatanjaka fanahy.
O, ry vato tsara paika
’Zay mandray Anao am- po
Dia mijoro tsy miraika
N' inon' inona manjo.
Vato azo itokiana sns...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Suivi des nouveaux articles par mail