Namana/Amis/Friends

jeudi 4 octobre 2012

FF 31 - Mihirà ry manampofonaina

Cliquez ici pour voir d'autres chants du fihirana fanampiny (31-40).

1. Mihirà ry manampofonaina 
Mikaloa sy mitsikia
Tapaka ny gadra nolonjena
Afak'i Jesosy be fitia
'Lay Edena nihidy tany aloha (nihidy aloha)
Noho ny ota ratsin-drazantsika
He midanadana sy mivoha
Ka idiro itondray mozika

2. 'Lay satana tena fahavalo
Resy teo ka voakodia
Koa herezo aza mimalo
Tokinao anio Ilay Mesia
Ry voahosotra hitondrana famonjena
(Ry voahosotra famonjena)
'Ndreto ento ho anao 'zahay
Dia izahay izay miferin'aina
Noho ny ota izay mpahazo anay

3. Afaka izahay ankehitriny
Tonga ny Mpanavotra anay
Ka ilay gehenanay fahiny
Voasolo paradisa indray
Koa isaoranay tokoa tokoa (Koa isaoranay tokoa)
Ianao ry Rainay be fitia
Dia Hianao Jehovah Ray tsitoha
Nanome anay ilay Mesia 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Suivi des nouveaux articles par mail