Namana/Amis/Friends

jeudi 4 octobre 2012

FF 35 - Ry Tomponay ô avia

Cliquez ici pour voir d'autres chants du fihirana fanampiny (31-40).
1. Ry Mpamonjiko Ray Malalako ou ou ou
 Mifona Aminao ty zanakao mitalaho Tompo ô
 Fa diso taminao izahay ka mangataka ou ou ou
 Famelana sy famindrampo avy Aminao Ray ô !

 Fiv : Ry Tomponay ô avia omeo Anay izao anio izao
 Ny fo madio sy Masina Anananao
 Dia tsy ho very na hoe mbola ho diso ihany indray
 Ny tena sy Fanahy izay anananay

 2. Ry Mpamonjiko Ray Malala ou ou ou
 Be tokoa ireo ota efa vita sy nambabo anay
 Ka angatahinay Aminao sy irinay koa ou ou ou
 Famelana sy famindrampo avy Aminao Ray ô !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Suivi des nouveaux articles par mail