Namana/Amis/Friends

mardi 4 décembre 2012

Andro malaza FFPM 75 (Amboaram-peo Faravohitra)


Cliquez ici pour voir et télécharger la partition en solfa de ce morceau.
Soprano:
Andro malaza sady soa tokoa
‘Lay andro ‘zay nisehoan’i Jeso:

Soprano,Alto:
 ‘Zay nantenain’ny mpaminany koa

Alto, Tenor:
 Mba hampiseho fihavanana,

Tenor:
 Mifalia sy mihobia mafy,
 Efa tonga ny Mpanavotrao;

Choeur:
Avia, ka miderà,
Derao io Zaza io,
Hobio, hobio, Fa Tompontsika io
Hobio, hobio, Fa Tompontsika io

Solo Soprano:
 Dera sy haja no atolotray
Anao, ry Jeso ‘zay teraka anie:
Ka mba mandraisa ny fanatitray
Ho zava-mani-pofona tokoa

O! mifalia sy mihobia mafy,
 Efa tonga ny Mpanavotrao;


Choeur:
Avia, ka miderà,
Derao io Zaza io,
Hobio, hobio, Fa Tompontsika io
Hobio, hobio, Fa Tompontsika io


Avia, ka miderà,
Derao io Zaza io,
Hobio, hobio, Fa Tompontsika io
Hobio, hobio, Fa Tompontsika io

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Suivi des nouveaux articles par mail